skip to Main Content
I MEDIA

Flinkheten står i veien

  • 19/03/2015 | Stat og styring
To sentrale ledere i forvaltningen tar opp viktige problemer med motivasjon og styring i siste nummer av Stat og Styring. Direktør Ingelin Killengreen i Direktoratet for forvaltning og IKT retter søkelyset mot det fenomenet at kompetanse og dyktighet kan stå i veien for en forståelse av hvilke behov samfunnet og brukerne har. Administrerende direktør Dag Stokland i Agenda Kaupang siteres i artikkelen.
Les mer

Årets Konsulentselskap 2015 – nominerte

  • 15/03/2015 | Konsulentguiden
Her de nominerte til Årets Konsulentpriser 2015. Prisutdeling finner sted hos Virke på Solli plass, 15. april 2015. Agenda Kaupang er nominert til prisen Årets Konsulentselskap 2015.
Les mer

Maktkamp om IT i staten

  • 13/03/2015 | Digi.no
En mangeårig konflikt med Altinn kommer til overflaten i arbeidet med å rydde opp i IT-direktoratet Difi. Flere ganger har de fått såpass overlappende ansvar og oppgaver fra hvert sitt departement at det har oppstått en maktkamp. Resultatet er en maktkamp som bremser digitaliseringen av offentlig sektor, ifølge evalueringsrapporten om Difi, signert analyseselskapet Agenda Kaupang.
Les mer

Nødvendig å senke farta i omstillingene

  • 12/03/2015 | Raumnes
Politikerne i Nes er enige om det meste. Både intensjonen i den vedtatte omsorgsplanen, og at endringer i helse- og velferdssektoren må gjennomføres. De er også enige om at farta på endringene må senkes. Agenda Kaupang har gjennomført drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd.
Les mer

IT-direktoratet vil ha mer makt

  • 09/03/2015 | Digi.no
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) må få mer makt, mer penger og flere folk for å gjøre en bedre jobb. Det er anbefalingene fra Difi-direktør Ingelin Killengreen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Bakgrunnen er den pågående evalueringen av direktoratet for å finne ut om oppgavene kan løses bedre.
Les mer

Naturskolen i fare

  • 06/03/2015 | Hamar Arbeiderblad
Oppvekstavdelingen i Hamar kommune, som består av skole og barnehage, må finne innsparinger for 30 millioner kroner til sammen.
Les mer

Organisasjonsgjennomgang

  • 05/03/2015 | Modum kommune
Onsdag hadde rådmannens ledergruppe og hovedtillitsvalgt Anne Warhuus oppstartmøte med konsulenter fra Agenda Kaupang i forbindelse med et prosjekt som skal se på organisering av administrative oppgaver i kommunen.
Les mer