I MEDIA

Taper på sammenslåing

  • 05.10 2015 | Asker og Bærums Budstikke
Ifølge rapporten fra Agenda Kaupang vil innbyggerne i Asker og Bærum få dårligere tjenestetilbud uansett hvem de slår seg sammen med, skriver Asker og Bærums Budstikke.
Les mer

Busterud spår et «bustete» år i 2016

  • 03.10 2015 | Hamar Arbeiderblad
Påtroppende ordfører Einar Busterud sier 2016 vil bli krevende for politikere og ansatte i Hamar kommune. – 2016 blir et snuår, men det må gjøres. Vi kan ikke fortsette med en drift som er 120 millioner kroner dyrere enn sammenlignbare kommuner, sier Busterud. Tallet 120 millioner kroner stammer fra rapporten til konsulentfirmaet Agenda Kaupang, som i februar leverte en analyse av Hamar kommunes drift basert på regnskapstall fra sammenlignbare kommuner.
Les mer

Utredning av mulig storkommune

  • 11.09 2015 | Karmøy kommune
Etter at Karmøy kommune har gjort unna utredningen av det såkalte 0-alternativet, altså ei framtid uten endring av kommunestruktur, følger nå en utredning av en mulig storkommune på ytre Haugalandet. Kommunene har engasjert firma Agenda Kaupang til å stå for selve utredningen.
Les mer

FrP har et byråd på lur

  • 08.09 2015 | Moss Avis
Frp og Venstre har denne gangen gjort de nødvendige, formelle forberedelser for å kunne innføre parlamentarisme i Moss etter valget. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang utredet en byrådsmodell for Moss kommune. Den ble sendt ut til høring, men til slutt sa Høyre nei.
Les mer

Administrasjonen sentralt vil ha hjelp til å bli bedre

  • 04.09 2015 | Uniforum
Universitetsledelsen v/UiO ber ledere og administrative tilsatte svare på en brukerundersøkelse om tjenestene til administrasjonen sentralt (LOS).

– Skal vi bli bedre, trenger vi tilbakemeldinger, understreker universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Undersøkelsen er utformet av Agenda Kaupang.
Les mer

Ikke lenger annerledeskommunen

  • 02.09 2015 | Hamar Arbeiderblad
Høy eiendomsskatt og store Eidsiva-utbytter har gitt Hamar kommune store muligheter for investeringer og økt drift. Men nå er reservene tømt, og «annerledeskommunen» er historie.
Les mer

– Trenger å styrke, ikke kutte

  • 01.09 2015 | Hamar Arbeiderblad
Eldrerådsleder Odd Aspeli er ikke glad for at det nå kuttes i hjemmehjelpstilbudet i Hamar. – Agenda Kaupang-rapporten viser jo nettopp av helse- og omsorg ikke drives dyrere i Hamar enn sammenlignbare kommuner, sier Aspeli.
Les mer