I MEDIA

Lokale utviklingsverksteder

  • 20.05 2016 | IMDi
Agenda Kaupang har gjennomført tre lokale utviklingsverksteder, der frivilligheten, næringslivet og kommunen har sett på samarbeidsløsninger i integreringsarbeidet. Sluttrapporten inkluderer forslag til modell for gjennomføring av slike verksteder.
Les mer

100 år i eget hjem

  • 13.05 2016 | Trønderbladet
Melhus kommune vil at innbyggerne skal kunne bo hjemme hele livet og starter nå omorganisering av helse- og omsorgstjenesten. Ett av rådene fra Agenda Kaupang har vært å se på organiseringa av helse- og omsorgstjenesten og lytte til rådene fra ansatte.
Les mer

Hva nå, Groruddalen?

  • 11.05 2016 | Aftenposten
Groruddalssatsingen har pågått i ti år og har kostet 1,5 milliarder kroner. Har det funket? Hva har kommet ut av disse kronene? Og har det vært verdt pengene? Det er temaet i en rapport fra Agenda Kaupang som blir presentert i dag
Les mer

– Mange utfordringer igjen i Groruddalen

  • 11.05 2016 | NRK
1,5 milliarder kroner har gjort Groruddalen vakrere de siste ti årene, men det er fortsatt problemer som må løses på Oslos østkant. Det er Agenda Kaupang, Civitas og Proba som har analysert satsingen og står bak rapporten.
Les mer

Evaluering av NVEs måloppnåelse og effektivitet

  • 11.05 2016 | Olje- og energidepartementet
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Menon Economics, i samarbeid med Agenda Kaupang, Thema Consulting Group og A2, evaluert NVEs måloppnåelse og effektivitet. Evalueringsrapporten konkluderer med at NVE i stor grad oppnår målene departementet setter, og at direktoratet for det meste jobber effektivt.
Les mer

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

  • 02.05 2016 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sammen om en bedre kommune var et nasjonalt lærings- og innovasjonsprogram i perioden fra 2011 til 2015. Gjennom programmet ble det gitt støtte til lokale utviklingsprosjekter innen temaene sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid-deltid og omdømme. Agenda Kaupang, RO og Fafo har fulgt programmet og gjennomført flere studier og oppsummeringer av prosjektarbeidet. Denne rapporten er en oppsummerende avslutning av disse miljøenes engasjement i prosjektet.
Les mer

Ny rapport om heldøgnsdekning i eldreomsorgen

  • 25.04 2016 | KS
Sammenlignet med de andre nordiske landene er de norske kommunenes dekningsgrad innen heldøgns omsorg høy. Det er samtidig et potensial for å satse sterkere på tjenester på lavere trinn i omsorgstrappen, samt å se hele boligplanleggingen under ett. Det er konklusjonen til VID vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang i rapporten Heldøgnsomsorg – Kommunenes dekningsgrad.
Les mer