I MEDIA

Kommunen avsluttet kommunereformen

  • 01.04 2016 | Telemarksavisa
Sammen med de fem andre Grenlandskommunene (Siljan, Skien, Porsgrunn, Kragerø og Drangedal) har Bamble kommune gjennomført en utredning i regi av Agenda Kaupang. Kommunestyret i Bamble har vedtatt mot fem stemmer å avslutte arbeidet med kommunereformen.
Les mer

Innovasjon: I spagaten mellom risikovillighet og forutsigbarhet?

  • 29.03 2016 | Stat & Styring
– Innovasjon krever risikovilje og toleranse for feil. Samtidig er det kommunens hovedoppgave å levere trygge og forutsigbare tjenester. Er det en vei rundt dette dilemmaet? spør Morten Stenstavold og Inger Hegna fra Agenda Kaupang i siste utgave av Stat & Styring (nr. 01/2016).
Les mer

ARK-konferansen 2016: Langsiktighet og gode tiltak

  • 25.03 2016 | ARK-konferansen 2016: Langsiktighet og gode tiltak
ARK forvaltes ved NTNU og leveres som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren. Temaet for årets ARK-konferanse er viktigheten av å ha et strategisk og langsiktig perspektiv og tillit i organisasjonen når arbeidsmiljø og gode tiltak skal utvikles. Kjellaug Tørstad fra Agenda Kaupang er blant foredragsholderne.
Les mer

Lederutviklingsprogram i Møre og Romsdal fylkeskommune

  • 19.03 2016 | Møre og Romsdal fylkeskommune
Lederutviklingsprogrammets kull 5 starter opp september 2016 i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune, og i samarbeid med Agenda Kaupang og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dette er et spennende og ambisiøst lederutviklingsprogram over 15 måneder på masternivå.
Les mer

Lukker dialogmøte

  • 14.03 2016 | Avisa Sør-Trøndelag
Tirsdag samles politikere fra Skaun, Melhus og Midtre Gauldal for å snakke om sammenslåing – for lukkede dører. Ifølge Skaun kommune vil også konsulentselskapet Agenda Kaupang, som er engasjert til å utrede en eventuell sammenslåing, være til stede i møtet.
Les mer

Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor

  • 07.03 2016 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet
De potensielle samfunnsmessige gevinstene for Norge ved bruk av stordata er store. Dersom forholdene blir lagt til rette kan stordata lede til gevinster i mange sektorer, og gi muligheter for effektivisering av offentlig sektor generelt. Rapporten er skrevet av Vivento og Agenda Kaupang på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og gjengir en kartlegging og vurdering av bruk av stordata i offentlig sektor.
Les mer

Høring – skolestruktur i Rana kommune

  • 19.02 2016 | Rana kommune
Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre til å komme med høringsuttalelser til framtidig skolestruktur for Rana kommune. Rana kommune har engasjert Agenda Kaupang til å utarbeide rapport som skisserer ulike alternativer til dagens skolestruktur.
Les mer

Eikje mener at Karmøy er stor nok

  • 18.02 2016 | Karmøynytt
Det var ingen overraskelse at Karmøys rådmann, Sigurd Eikje, kom til å foreslå at Karmøy kommunestyre går inn for å opprettholde dagens kommunestruktur på Haugalandet og at Karmøy ikke skal bidra til noen kommunesammenslåing eller flytting av kommunegrenser. Om mulighetsstudien som ble gjennomført i regi av Agenda Kaupang på vegne av kommunene på ytre Haugalandet, viser han til at konsulentene at en sammenslått Ytre Haugalandet kommune ville bli en relativt stor kommune i nasjonal sammenheng med opp mot 100.000 innbyggere.
Les mer