skip to Main Content
I MEDIA

Positive signaler fra helseministeren

  • 06/02/2017 | Tidsskriftet for Den norske legeforening
Helseminister Bent Høie mener fastlegenes kompetanse må brukes bedre i utviklingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det vises til Agenda Kaupang-rapporten Kommunal legetjenester – kan den ledes?
Les mer

Eidsbergskolen – hvor går vi?

  • 23/01/2017 | Eidsberg kommune
Livsløpsutvalget bes utarbeide et forslag til utredningsmandat med tilhørende prosess for hvordan Eidsberg kommune kan gjøre større eller mindre endringer i dagens skolestruktur.

For å få enda mer innblikk i rapporten og de ulike områdene er det i tillegg planlagt et informasjonsmøte torsdag 16.02.17 kl. 18.00-21.00 i aulaen EUS. Her vil Agenda Kaupang presentere rapporten på nytt, men mulighet for forklaringer på områder det knyttes spørsmål til. Det vil være mulighet for publikum å stille spørsmål rundt rapportens vurderinger. Dette er ikke en del av høringsprosessen, men et møte der publikum kan få et dypere innblikk i rapporten.
Les mer

Kurs: Å lykkes som HR-medarbeider

  • 21/01/2017 | Infotjenester
Foruten relevant kompetanse, er HR-medarbeidere avhengige av å ha tillit, troverdighet og et godt rykte i organisasjonen. Uten dette blir du ikke etterspurt og heller ikke brukt. Da blir vanskelig å få implementert HR-tiltakene, og nærmest umulig å få de til å virke etter hensikten. Etter kurset vet du hva du må gjøre for å bli etterspurt og oppleves som relevant for lederne, ansatte og andre samarbeidspartnere i organisasjonen.

Kursholdere er Lanabell Peleikis Lundin, Agenda Kaupang og Hege Greaker, Infotjenester.
Les mer

Full kontroll på økonomien

  • 20/01/2017 | Hamar Arbeiderblad
Det er all grunn til å gratulere Hamar kommune med at økonomien er friskmeldt. Det er ikke mer enn to år siden jakten på budsjettkutt ble innledet. Ved begynnelsen av 2015 var prognosen et underskudd på 60 millioner hvis det ikke ble tatt grep. En rapport fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang viste at Hamar var 150 millioner kroner dyrere å drive enn naboen Ringsaker.
Les mer

Høie ønsker større involvering av fastlegene

  • 12/01/2017 | Legeforeningen
– Kommunene benytter ikke mulighetene godt nok i dag, mener allmennlegeleder Tom Ole Øren. – Flere hevder det er vanskelig å lede fastlegene fordi de er selvstendig næringsdrivende og ikke ligger under den tradisjonelle styringslinjen i kommunen, men det stemmer ikke. Det ligger mange muligheter i avtaleverket som kommunene i dag ikke bruker. Det viser også rapporten til Agenda Kaupang som har kartlagt ledelse av legetjenestene i kommunene.
Les mer