skip to Main Content
I MEDIA

De leser milliard-rapportene vidt forskjellig

  • 08/06/2017 | Barnehage.no
Det offentlige sparer to milliarder kroner i året på bruk av private barnehager, viser fersk rapport. Trine Skei Grande (V): «Det er all grunn til å si at åpningen for velferdsinnovatører på barnehagefeltet har vært en suksess.» Audun Lysbakken (SV): «De ansatte må betale mye av dette gjennom dårligere pensjonsvilkår.»
Les mer

Undersøkelse: – Staten sparer 2,1 milliarder årlig på private barnehager

  • 06/06/2017 | Nettavisen
En undersøkelse utført på oppdrag for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) konkluderer med at de private barnehagene har spart staten for milliarder av kroner. I undersøkelsen, som er gjennomført av Agenda Kaupang, har man sammenlignet regnskapstallene til kommunene med driftstilskuddet staten overfører til de private barnehagene.
Les mer

Fagskoler og kommuner bør samarbeide mer

  • 19/05/2017 | KS
Fagskolene kan tilby kommunene kompetanse de etterspør, men sliter med å gjøre studietilbudet sitt godt nok kjent. Dersom kommunene og fagskolene begynner å samarbeide mer, vil begge nyte godt av det. Det viser en ny undersøkelse utført av Agenda Kaupang.
Les mer

Aftenposten mener: Difi bør samordne kunnskap om offentlige IKT-anskaffelser

  • 17/05/2017 | Aftenposten
– Den nå to år gamle evalueringen av Difi, utarbeidet av Agenda Kaupang, viser at Difi har sviktet som forvaltningens kompetansesenter og faglige premissleverandør for digitalisering og forvaltningsutvikling i staten. Difi er knapt til stede i de store prosjektene, og etatene som lykkes, forholder seg i liten grad til Difi.
Les mer

Evalueringskonferansen 2017 arrangeres i Oslo 23. – 24. oktober

  • 11/05/2017 | Norsk Evalueringsforening i samarbeid med Agenda Kaupang
Tema for årets konferanse er «Evaluering i digitaliseringens tid».

Konferansen finner i år sted i Oslo sentrum og arrangeres 23.-24. oktober i Gamle museet (Dronningens gate 2).

Det er konsulentselskapet Agenda Kaupang som er arrangør av årets evalueringskonferanse.

Vi lover mange spennende foredragsholdere, gode faglige diskusjoner og et spennende sosialt arrangement på kvelden. Programmet oppdateres fortløpende med nye foredragsholdere.
Les mer

Stor tro på norsk vind

  • 06/04/2017 | NORWEA
Under NORWEAS høstkonferanse fortalte Norconsult om resultatene i den nye studien «Samfunnsmessige virkninger av vindkraft» utarbeidet sammen med Agenda Kaupang, hvor de har intervjuet en rekke personer i nærområdet til to «eldre» og to nyere vindparker; Midtfjellet, Ytre Vikna, Smøla og Hitra.

Rapporten viser flere eksempler på hvordan lokalmiljøet har tatt i bruk vindparkene til både organiserte og uorganiserte aktiviteter, og at bruken av områdene til friluftsaktiviteter faktisk har økt fordi bedre tilgjengelighet har åpnet for nye brukere som syklister, barnefamilier med vogn, eldre og bevegelseshemmede.
Les mer

Jakter nordnorske leverandører til Johan Castberg-prosjektet

  • 06/04/2017 | Harstad Tidende
Statoil vil legge til rette for at nordnorske leverandører skal kunne konkurrere om oppdrag til en mulig utbygging på Johan Castberg. Den forventede utbyggingskostnaden ligger på rundt 50-60 milliarder kroner, der den estimerte andelen for nordnorske leverandører i utbyggingsfasen ligger på 1,7 mrd. (ref. Agenda Kaupang).
Les mer

Nav på kollisjonskurs med døve

  • 04/04/2017 | Magasinet Velferd
Navs tolketjeneste får kraftig kritikk i en gjennomgang konsulentselskapet Agenda Kaupang har gjort på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Svakheter i tolketjenesten begrenser mulighetene hørselshemmede og døvblinde har til å delta i samfunnet. Det gjelder spesielt aktiviteter som skjer på kveldstid og i helger, påpeker Agenda Kaupang og anbefaler grunnleggende endringer i hvordan tjenesten organiseres.
Les mer