skip to Main Content
I MEDIA

Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA

  • 10/08/2017 | NTB
– KS og kommunesektoren mener BPA er et viktig tiltak som sikrer at funksjonshemmede kan leve normale liv. Det er derfor gledelig at undersøkelsen, som er gjennomført av Agenda Kaupang, bekrefter at de aller fleste søknadene om BPA innvilges, og at kommunene også tilbyr BPA til mottakere av tjenester som faller utenfor rettighetsområdet.
Les mer

Anbefaler å sentralisere Husbanken

  • 04/08/2017 | Kommunal Rapport
Færre og mindre regionkontorer i Husbanken, anbefaler Agenda Kaupang i ny utredning for Kommunaldepartementet. Sp vil stanse de foreslåtte endringene.
Les mer

Sykefraværet – hvorfor er det så vanskelig å få det ned?

  • 17/07/2017 | KS
KS og NAV har inngått et samarbeid om økt innsats rettet mot 31 store kommuner med høyt sykefravær. Prosjektet NED med sykefraværet skal gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere og forebygge sykefraværet. Dette arbeidet er godt igang.

Innsatsen skjer i tett samarbeid med NAV, og følgeforskes av Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse. Drahjelpen bygger på kunnskap om nærværsfremmende arbeidsmiljøfaktorer og mestringsorientert ledelse.
Les mer

Anbefaler nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

  • 30/06/2017 | Helsedatautvalget
Helsedatautvalget mener at det i løpet av de siste årene er igangsatt mye bra arbeid for å gjøre tilgangen til helsedata bedre. – Det er viktig at dette arbeidet fullføres så raskt som mulig. De grunnleggende utfordringene med dagens system vil imidlertid bestå, og det er behov for mer radikale grep hvis man reelt skal oppnå enklere og sikrere utnyttelse av norske helsedata, sier Marta Ebbing, leder av utvalget. (Agenda Kaupang har utarbeidet rapporten for Forskningsrådet som utvalget viser til i sitt arbeid.)
Les mer

– Fastlegene har nok og bør slippe legevakten

  • 15/06/2017 | Budstikka
Tidligere denne uken skrev Budstikka om fastleger som reagerer på nye politiske føringer, der ambisjonen er at 50 prosent av fastlegene skal gå vakter på legevakten – i tillegg til å drive egen praksis.
Les mer

De leser milliard-rapportene vidt forskjellig

  • 08/06/2017 | Barnehage.no
Det offentlige sparer to milliarder kroner i året på bruk av private barnehager, viser fersk rapport. Trine Skei Grande (V): «Det er all grunn til å si at åpningen for velferdsinnovatører på barnehagefeltet har vært en suksess.» Audun Lysbakken (SV): «De ansatte må betale mye av dette gjennom dårligere pensjonsvilkår.»
Les mer