Bldet viser en illustrasjon av dataanimerte mennesker som jobber sammen som for å finne nye kollegaer

Vi søker etter flere rådgivere!

Agenda Kaupang er blant landets fremste miljøer innen evaluering, utredning og analyse av offentlig sektor, og en viktig utviklingspartner for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Vi opplever stor pågang etter våre tjenester, og vil styrke vår kapasitet og kompetanse med flere rådgivere.

Vi søker nå etter rådgivere innenfor kartlegginger, evalueringer og utredninger samt kommunesektoren. Les stillingsannonsene og hvordan du kan søke her:

Hos oss vil du inngå i et engasjert fagmiljø, i en tverrfaglig gruppe. Vi er opptatt av å lage gode løsninger sammen og hjelper hverandre på tvers av prosjekter og på tvers av selskapet. Vi er svært opptatt av å holde oss faglig oppdatert og legger til rette for målrettet kompetanseutvikling.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. Agenda Kaupang er et medarbeidereid selskap med flat eierstruktur. Vi tilbyr nye kollegaer muligheten til å kjøpe eierandeler i selskapet. Vi har moderne og trivelige kontorlokaler sentralt på Skøyen i Oslo, med kort avstand til kollektivtilbud. Vi tilbyr også fleksible løsninger for hjemmekontor.