Illustrasjonsbilde fra seminar med en mikrofon i front

Fafo Østforum seminar – Arbeidsinnvandring fra tredjeland

Den 11. oktober skal Cecilie Aagestad fra Agenda Kaupang delta på Fafo Østforum seminar for å snakke om arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk? 

Agenda Kaupang har i samarbeid med Fafo gjennomført prosjektet Arbeidsinnvandrere fra tredjeland på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet, og den første rapporten, Arbeidsinnvandrere fra tredjeland – kunnskapsoppsummering, ble publisert i 2021.

Sammen med representanter fra UDI, AID, Skatteetaten, Fafo og NTNU skal spørsmål om hvordan Norge kan bli et mer attraktivt land for utenlandsk arbeidskraft skal diskuteres.

Nesten 40 prosent av virksomhetene i helse- og sosialsektoren sliter med å rekruttere. Også andre bransjer mangler folk. Samtidig har kvoten på 5000 kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS – såkalte tredjeland – aldri blitt oppfylt. Dette er første gang at situasjonen for arbeidsinnvandrere fra tredjeland er blitt kartlagt. De fleste av dem har lang utdanning og er mellom 25 og 44 år, og kommer fra land som India, Kina, Ukraina og Serbia.

Åtte av ti arbeidstakere som deltok i undersøkelsen, svarer at gode jobbmuligheter, faglig utvikling og lønn er viktig. Det viser seg også at familieforhold spiller en svært viktig rolle for hvorvidt arbeidstakerne blir værende i Norge.

Seminaret holdes i Fafos auditorium i Borggata 2B, tirsdag 11. oktober kl. 14.00. Det er også mulig å følge det digitalt. Mer informasjon og påmelding skjer på Fafos hjemmesider her.

 

Foto: Adobe Stock