Helse- og omsorg i Rana kommune skal styrkes

Kommunestyret i Rana kommune har vedtatt syv prioriterte mål for bærekraft i retning mot kommune 3.0. I den forbindelse skal Agenda Kaupang bistå med å styrke effektivisering og organisering av helse- og omsorgsavdelingen.

Rana kommunes ambisjon er å legge til rette for gode og fremtidsrettede tjenester i helse- og omsorgsavdelingen. Samtidig skal det sikres bærekraft i tjenester og økonomi. Blant annet har kommunen som hovedmål å finne tiltak som vil føre til en kraftig kostnadsreduksjon i planperioden 2022–2025, samt å finne alternative tjenestestrukturer som ivaretar kommunens samfunnsoppdrag ovenfor innbyggerne, tjenesteutvikling, bærekraft og ressursbruk. Dimensjonering av et nytt sykehjem en del av oppdraget.

Selve oppdraget skal gjennomføres ved å bistå ledelsen i arbeidet med omstilling og innovasjon, og identifisere tiltak som kan iverksettes for å nå kommunen sine hovedmål.

Ansvarlig i Agenda Kaupang for dette prosjektet er Hege Askestad.

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock