Skal bidra med «å rigge Lindesnes for fremtiden»

Skal bidra med «å rigge Lindesnes for fremtiden»

Lindesnes kommune har ønsket en samarbeidspartner som skal kartlegge dagens situasjon og utarbeide et beslutningsgrunnlag og styringsdokument for «å rigge Lindesnes for fremtiden». Oppdraget ble tildelt Agenda Kaupang. 

Lindesnes kommune ble opprettet i 2020 og består nå av de tidligere kommunene: Lindesnes, Marnardal og Mandal. Kommuneplanen Bedre sammen har blitt laget for perioden 2020–2033 og har tre satsningsområder med definerte mål og strategier.

Lindesnes kommune står, som de fleste andre kommuner, overfor demografiske endringer med flere eldre de neste årene. Endret demografi fører til endret utgiftsbehov. Samtidig som antall eldre øker reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Dersom kommunen skal oppnå målet om sunn økonomi, er det viktig med kontinuerlig fokus på effektiv tjenesteproduksjon og omstilling.

Gjennom oppdraget «Tall og faktaanalyse» skal Agenda Kaupang bistå kommunen med analyse og kartlegging av dagens situasjon, samt utvikling av tiltak. Selve oppdraget vil gjennomføres i to faser. I fase 1 ønsker kommunen at det gjennomføres en utredning og analyse av Velferds tjenesteproduksjon. I fase 2 vil det være behov for utredning og analyse av kommunens tjenesteproduksjon og prosessveiledning i forbindelse med utarbeidelse av temaplan for mestring.

Agenda Kaupang har lang erfaring med å bistå kommuner med tilsvarende arbeid som Lindesnes kommune her etterspør i de ulike fasene.

Ansvarlig i Agenda Kaupang for kartleggingen av Lindesnes kommune er Rune Holbæk.

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock