analyse administrasjonsundersøkelsen agenda kaupang

Administrasjonsundersøkelsen 2022 – er din kommune klar?

For tolvte året på rad gjennomfører Agenda Kaupang nå den populære Administrasjons­undersøkelsen. Nå er tiden inne for å melde seg på!

Agenda Kaupang vil i starten av 2022 gjennomføre en undersøkelse av norske kommuners administrative bemanning og kostnader: Administrasjonsundersøkelsen. Hensikten er å gi deltakende kommuner oversikt over hvordan den administrative bemanningen er i egen kommune, sammenliknet med kommuner på omtrent samme størrelse. Undersøkelsen kan gi grunnlag for å bedømme om det bør foretas justeringer kort eller lang sikt.

Agenda Kaupang har gjennomført Administrasjonsundersøkelsen hvert år siden 2010, og om lag 160 kommuner har deltatt siden starten. 50 kommuner har deltatt i undersøkelsen en eller flere ganger de siste fire årene. Vi har derfor et solid grunnlag å bygge på, når regnskaps­tallene og årsverkene pr. 31. desember 2021 skal analyseres og vurderes i Administrasjonsundersøkelsen 2022.

Kommunene som deltar i årets undersøkelse, vil motta en rapport tilpasset sin egen kommune. Denne gir en samlet oversikt, analyse og vurdering av kartleggingsresultatene for din kommune sett opp mot deltakende kommuner med tilsvarende innbyggerantall som har deltatt de siste tre-fire årene. Rapport vil foreligge i løpet av april 2022.

Siste frist for påmelding er onsdag 21. februar.

For å få mer informasjon om Administrasjonsundersøkelsen og hvordan melde seg på, kan henvendelser rettes til Agenda Kaupang ved Øystein Granheim.

Illustrasjonsbilde: Adobestock.com