Velkommen, Jan Sivert!

Velkommen, Jan Sivert!

Jan Sivert Jøsendal er rådgiver i Agenda Kaupang fra februar 2021. Med sin brede leder- og styreerfaring har Jan Sivert opparbeidet seg kompetanse med særlig relevans for styring, ledelse og læring i og mellom organisasjoner. Jan Sivert har til sammen 12 års styreerfaring fra Norges forskningsråd, Universitet i Oslo og Ungt Entreprenørskap. Videre har Jan Sivert også vært utvalgsleder for NOU-en Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial, hovedredaktør for læreboka Skoleeier som kvalitetsutvikler og prosjektleder for Oppvekstkommisjonen i tidligere Nord-Trøndelag.

Jan Sivert har et typisk entreprenørielt og lærende perspektiv på utviklingsarbeid, og dette har preget hans arbeid som utdanningsdirektør i Drammen, i rollen som prosjektleder og fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune, som tidligere konsulent i PwC og i arbeidet som universitetslektor på Universitetet i Oslo. Med faglig ballast fra blant annet sin kvantitative master fra Universitetet i Oslo om lærende nettverk, har Jan Sivert opparbeidet seg bred erfaring fra utviklingsarbeid som omhandler strategi- og lederutvikling, interessent- og forankringsarbeid, tjenesteutvikling og organisasjons- og prosessevalueringer.

Jan Sivert henter mye indre motivasjon fra omstillingsarbeid, og har høstet erfaringer som kan gi verdifull støtte til ledere og andre som har «skoene på».

Vi ønsker Jan Sivert velkommen til Agenda Kaupang.