Velkommen, Mina!

Velkommen, Mina!

Mina Helene Soli er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for ledelse og medarbeiderskap. Hun kommer fra stillingen som fagansvarlig produktutvikling i HR Norge. Der jobbet hun tett på norske HR-avdelinger for å hente innsikt om gjeldende praksiser, og på bakgrunn av dette utviklet kompetansetilbud for å ruste virksomhetene i videre arbeid. Mina har blant annet utviklet det faglige programmet til HR-konferansen for offentlig sektor, og har ellers jobbet med temaer som kompetanseutvikling, ledelse, arbeidsmiljø og sykefravær.

Mina har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen effektive ledergrupper. Hun har en grunnleggende forståelse av hvordan man skal utvikle individ, team og organisasjoner i en arbeidssammenheng. Mina har erfaring som prosjektleder, og er opptatt av å ha en konkret tilnærming til komplekse problemstillinger.  Mina er tiltenkt en sentral rolle i Agenda Kaupangs pågående satsning på digital lederutvikling.

Vi ønsker Mina velkommen til Agenda Kaupang.