Velkommen, Kari!

Velkommen, Kari!

Kari Jørstad er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for ledelse og medarbeiderskap. Hun kommer fra tilsvarende stilling i Institutt for Medskapende Ledelse (IML), hvor hun jobbet med mentoring, leder-og medarbeiderutvikling, ledergruppeutvikling, konflikter og andre organisasjonsutviklingsprosesser. Kari har tidligere jobbet med organisasjonsutvikling i TINE og har nærmere 10 års erfaring fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, hvor hun jobbet med organisasjons- og lederutvikling i store endringsprosesser fra HR og styringsstab. Hun har også jobbet i Human Factors som konsulent med ansvar for assessment-området.

Kari er utdannet cand.polit. med hovedfag psykologi, har psykologforeningens spesialisering i organisasjonspsykologi og en coachingutdannelse. Kort sagt, så har hun jobbet vekselsvis som intern og ekstern i offentlig og privat sektor. Hun trives med variasjon i type oppdrag, hvor hun får bidra til å utvikle folk og organisasjoner.

Vi ønsker Kari velkommen til Agenda Kaupang!