Kårer Kommune-Norges Beste økonomiplan

Kårer Kommune-Norges beste økonomiplan

Målet med denne kåringen er å bidra til raskere utvikling av gode styringsdokumenter i kommunesektoren. Kommunens økonomiplan er et av de viktigste styringsdokumentene.

Det er dataselskapet Framsikt som organiserer kåringen. Bjørn A. Brox fra Agenda Kaupang og Asbjørn O. Pedersen fra NKKF i juryen og har laget kriteriene. Økonomiplanene er gjennomgått av studenter på Handelshøyskolen. Det er tredje året en slik kåring finner sted. I fjor vant Karmøy kommune. De nominerte i år er Karmøy, Klepp, Bergen og Gjøvik. Prisen deles ut på Framsikts årlige brukerforum 25. november.

Økonomiplan for 2021-24 er vurdert etter 33 kriterier for økonomisk kontroll, målstyring og enkelhet. Alle planer som var publisert på kommunens nettside innen 13. novemeber, er med i kåringen. Det var 180 økonomiplaner publisert innen fristen.

Av de 180 økonomiplanene på nettet er kvalifikasjonskriteriene at planen har de finansielle nøkkeltallene som anbefales i forarbeidene til den nye kommuneloven. Det gjelder netto driftsresultat, netto lånegjeld og disposisjonsfond – alt i prosent av netto driftsinntekter. Det er 44 økonomiplaner som viser vedtatte finansielle handlingsregler, budsjetterte og historiske tall samt tall for andre kommuner.

Finalen består av de 44 kommunene med finansielle nøkkeltall på plass. I disse planene er alle 33 kriterier vurdert. Det gjelder blant annet

* 10 års investeringsbudsjett
* konsernbudsjett (kommuneloven krever konsernregnskap)
* sammenligning av samlede utgifter og produktivitet med andre kommuner
* budsjett lagt fram etter tjenester, ikke etter intern organisering
* måling av tjenestekvalitet, samfunnsutvikling og bærekraft
* omfang av økonomiplan
* nettutgave med interaktivitet

Prisvinneren har 28 av de 33 kravene på plass. Prisvinneren skiller seg ut med mer langsiktig tenkning og bevisst sammenligning med andre kommuner. Prisvinneren er, i år som i fjor, Karmøy kommune.

Rapport fra juryen kan leses her (Pdf), og grunnlagstallene her (Excel).

For mer informasjon om kåringen, ta kontakt med Bjørn A. Brox.