Velkommen, Kjersti!

Velkommen, Kjersti!

Kjersti Nordskog er nyansatt i Agenda Kaupangs gruppe for digital forvaltningsutvikling. Hun kommer fra stillingen som senioringeniør i Kartverket. Der jobbet hun med å utvikle den digitale infrastrukturen for geografiske data, særlig gjennom den nasjonale geoportalen Geonorge og Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) som geografiske data spesielt tilrettelagt for arbeidsoppgaver og prosesser etter Plan- og bygningsloven.

Kjersti har en mastergrad i samfunnsgeografi fra Universitet i Oslo, og en Master of Technology Management (MTM) fra Aalborg Universitet i Danmark. Denne bakgrunnen fra samfunnsfag og teknologi har gitt henne god forståelse for hvordan mennesker, samfunn og teknologi fungerer sammen. Kjerstis kjernekompetanse er policyutvikling, analyser, utredninger og evalueringer.

Vi ønsker Kjersti velkommen til Agenda Kaupang!