skip to Main Content
Agenda Kaupang Vokser

Agenda Kaupang vokser

Kristin Brænden er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for digital forvaltning. Hun kommer fra stillingen som UX-designer i oppstartsbedriften No Isolation. Der har hun jobbet med innsiktsarbeid, tjeneste- og interaksjonsdesign. I sitt arbeid fokuserte hun på å sette brukerne i sentrum og jobbet for å lage gode løsninger for å dekke deres behov. Evaluering og undersøkelser var en viktig del av dette arbeidet.

Kristin har en bachelor og master i informatikk med fordypning i design, bruk og interaksjon fra Universitetet i Oslo. Med sin informatikkbakgrunn har hun teknisk innsikt og forståelse. Hennes kjernekompetanse er behovskartlegginger, utredninger og evalueringer. Hun er opptatt av å se menneske, teknologi og organisasjon i sammenheng.

Vi ønsker Kristin velkommen til Agenda Kaupang.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link