Agenda Kaupang Vokser

Agenda Kaupang vokser

Kristin Brænden er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for digital forvaltning. Hun kommer fra stillingen som UX-designer i oppstartsbedriften No Isolation. Der har hun jobbet med innsiktsarbeid, tjeneste- og interaksjonsdesign. I sitt arbeid fokuserte hun på å sette brukerne i sentrum og jobbet for å lage gode løsninger for å dekke deres behov. Evaluering og undersøkelser var en viktig del av dette arbeidet.

Kristin har en bachelor og master i informatikk med fordypning i design, bruk og interaksjon fra Universitetet i Oslo. Med sin informatikkbakgrunn har hun teknisk innsikt og forståelse. Hennes kjernekompetanse er behovskartlegginger, utredninger og evalueringer. Hun er opptatt av å se menneske, teknologi og organisasjon i sammenheng.

Vi ønsker Kristin velkommen til Agenda Kaupang.