Informasjon Til Oppdragsgivere Og Samarbeidspartnere

Informasjon til oppdragsgivere og samarbeidspartnere

Agenda Kaupang deltar i dugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset. I henhold til nasjonale retningslinjer har vi blant annet iverksatt følgende tiltak:

  • Våre medarbeidere jobber hjemmefra
  • Fysiske møter gjennomføres kun når strengt nødvendig
  • Reiser utsettes

I tillegg foregår samhandling knyttet til prosjektgjennomføring- og oppfølging på digitale flater. Alle våre medarbeidere har tilgang på sikre samhandlingsverktøy fra sitt hjemmekontor, og vi går i dialog med oppdragsgivere og samarbeidspartnere for å finne alternative måter å gjennomføre prosjekter på i henhold til plan.

Mange av våre oppdragsgivere står nå i en krevende situasjon. I Agenda Kaupang har vi erfarne rådgivere som kan tilby spisskompetanse på analyse og rådgiving innen prosjektledelse, ledelsesutvikling, styring, økonomi, omstilling, organisasjonsutvikling og digitalisering. Hvis det kan være til hjelp, må dere gjerne ta kontakt med oss for en prat om hva vi eventuelt kan bistå med.

Agenda Kaupangs retningslinjer oppdateres fortløpende, og all informasjon er lett tilgjengelig for våre medarbeidere. Selskapets kontaktperson vedrørende koronaviruset påser at alle medarbeidere alltid er oppdaterte på råd og retningslinjer.

Ved spørsmål om hvordan Agenda Kaupang følger opp myndighetens råd, ta kontakt med Vibeke Solheim.