skip to Main Content
Agenda Kaupangs Siste Tilskudd

Agenda Kaupangs siste tilskudd

André Løvik er nytilsatt i Agenda Kaupangs gruppe for digital forvaltning.

André kommer fra stillingen som konstituert stabssjef for personal og organisasjon i Tromsø kommune, hvor han også arbeidet som programleder for Forbedringsprogrammet. I stillingen som programleder hadde han ansvaret for å koordinere og følge opp kommunens pågående innovasjons- og utviklingsprosjekter. André har også erfaring fra universitet og høyskolesektoren og statlig sektor. Han har blant annet arbeidet med fusjoner, omstilling og strategiutvikling.

André er utdannet statsviter og har i tillegg en MBA i økonomi og ledelse. Hans kjernekompetanse er innenfor organisasjonsutvikling og omstilling, strategiutvikling, porteføljestyring, prosjektledelse, digital transformasjon, innovasjon og kreative prosesser. Etter Andrés syn handler omstilling og utvikling om å ta utgangspunkt i brukerperspektivet og å få folk med seg på den endringen man skal gjennom.

Vi ønsker André velkommen til Agenda Kaupang!

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link