Følgeevaluering av IA-avtalen - arbeidsmiljø, sykefravær

Følgeevaluering av Arbeidsmiljøsatsingen i IA-avtalen

IA-avtalen har vært sentral i myndighetenes og hovedorganisasjonenes arbeid med inkludering i arbeidslivet og sykefravær siden 2001. Høsten 2018 forhandlet partene seg fram til en ny IA-avtale med virkning fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid har fått en svært sentral plass i den nye avtalen. Det inkluderer etableringen av en arbeidsmiljøsatsing som skal bidra til kunnskap, kompetanse og verktøy til hjelp og støtte for virksomhetene. Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet vil ha et delt ansvar for implementering og gjennomføring av arbeidsmiljøsatsingen.

Agenda Kaupang har nylig vunnet oppdraget om å gjennomføre en omfattende følgeevaluering av arbeidsmiljøsatsingen i perioden 2019–2022.

Formålet med følgeevalueringen er å følge arbeidet i arbeidsmiljøsatsingen og evaluere hvordan myndighetsaktørene arbeider for å nå hovedmålene i arbeidsmiljøsatsingen i IA-avtalen for perioden 2019–2022. Et viktig formål er dessuten at følgeevalueringen skal danne et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å peke ut retning for videreutvikling og optimalisering underveis og i etterkant av satsingen.

Agenda Kaupang har satt sammen et team med både inngående kompetanse innen arbeidsmiljø, sykefravær og IA-avtalen, samt bred erfaring med evaluering og følgeevaluering. Prosjektleder for følgeevalueringen vil være Cecilie Aagestad.

Agenda Kaupang har en sterk vektlegging av prosjekter knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær, og har erfaring fra lignende evalueringer og oppdrag gjennom blant annet evalueringer og følgeforskning for KS (Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR i 2019 og Evaluering av satsingen IA-ledelse 2.0 i 2018), og evalueringen av NHOs Arbeidsmiljøfond i 2014.