skip to Main Content
Ny Rådgiver I Agenda Kaupangs Kommunegruppe

Ny rådgiver i Agenda Kaupangs kommunegruppe

Øystein Lorvik Nilsen har nylig startet som rådgiver i Agenda Kaupangs kommunegruppe. Hans gode forståelse for kommunene som arbeidsgiver, arbeidsgiverpolitiske utfordringer og organisering er viktig kompetanse i Agenda Kaupang.

Øystein har et sterkt engasjement for organisasjonsutvikling, forebyggende arbeidsmiljø og ledelse i kommunal sektor. Han har arbeidet med arbeidsgiverpolitikk, arbeidsmiljøutfordringer og ledelse i KS. Øystein har svært god kjennskap til den nye IA-avtalen og KS sin medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR. Han har også lang erfaring med kartlegging, analyser og evaluering av offentlige tjenester, fra sin tid som konsulent i Rambøll Management Consulting.

Øystein har en mastergrad i sosiologi (2011) fra Universitetet i Oslo, og en etterutdanning i prosessledelse.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link