Agenda Kaupang Har Flyttet Til Skøyen

Agenda Kaupang har flyttet til Skøyen

Mandag 23. september flyttet vi inn i nye lokaler på Skøyen. Det bringer oss nærmere kunder og samarbeidspartnere.

Administrerende direktør Dag Stokland forteller at miljøhensyn har vært en viktig grunn til at Agenda Kaupang har flyttet fra Stabekk til Hoffsveien 1C på Skøyen, hundre meter fra et av Norges største kollektivknutepunkt.

– Vi kommer nærmere mange av kundene våre, både i reisetid og i avstand. Det er bra for både effektivitet og miljø, sier Stokland.

I oktober og november får kunder, samarbeidspartnere og andre interesserte mulighet til å besøke Agenda Kaupang i nye lokaler. Vi arrangerer da en serie på fire fagfrokostmøter.

– Foredragene spenner over tema som ny teknologi og endringer i arbeidslivet, personlighet og ledelse, det privates rolle i offentlige velferdstjenester og organisasjonsutvikling.

Anledningen er både innflytting i nye lokaler og jubileumsåret 2019:

– Agenda Kaupang fyller 25 år nå i høst, vi er nyinnflyttet og vi markerer det med invitasjon av kunder og andre interesserte til oss på Skøyen, avslutter Stokland.

Er du interessert i å lese mer om frokostmøtene? Følg denne lenken.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock