Rogaland Fornyer Samarbeidet Med Agenda Kaupang

Rogaland fornyer samarbeidet med Agenda Kaupang

Agenda Kaupang gjennomførte i 2017–2018 et omfattende lederutviklingsprogram for samtlige ledere i Rogaland fylkeskommune. Programmet var tuftet på fylkeskommunens arbeidsgiverstrategi og skulle bidra til å utvikle en felles forståelse for hva det i praksis vil si å være strategisk, nyskapende, inkluderende og ha god rolleforståelse i sin lederrolle. Samarbeidet med fylkeskommunens HR-ressurser fungerte godt, og ga en sømløs gjennomføring av fire samlinger for totalt 250 ledere.

Rett før sommerferien valgte Rogaland fylkeskommune å fornye samarbeidet om lederutvikling for tre nye år.

– Det nye oppdraget var utlyst som en konkurranse, og det var derfor ikke en selvfølge at Agenda Kaupang skulle bli vår samarbeidspartner også denne gangen, sier senior HR-rådgiver i fylkeskommunen, Nora Songe-Møller. – Da vi til slutt endte med å velge Agenda Kaupang igjen, er det fordi de leverte det beste tilbudet på alle tildelingskriteriene. I tillegg synliggjorde de en meget god forståelse av de utfordringene vi står overfor i årene framover, avslutter Songe-Møller.

Agenda Kaupangs forslag forsøker å svare ut de sentrale utfordringene som fylkeskommunen står overfor de kommende årene. Blant annet er det behov for økt ledelseskraft for å lykkes med digitalisering av virksomheten, regionreformen, innføring av nytt skoleadministrativt system og en økt profesjonalisering av skolen. I løpet av programmet vil både ledere og medarbeidere få anledning til å arbeide med organisasjonskultur, trene på endringsledelse ved hjelp av digitalt simuleringsverktøy – og ikke minst utvikle egen selvledelse: hvordan få tid til det viktigste av det viktige i en travel hverdag.

– Dette oppdraget ser vi frem til. For oss er det spennende å arbeide med en oppdragsgiver som har store ambisjoner for sin egen utvikling som organisasjon. De ytre påførte oppgaveoverføringene og de indre drevne endringsbehovene, innebærer behov for omstilling både i organisasjon, ledelse og ledelsesprosesser, samt hos den enkelte medarbeider, sier prosjektleder i Agenda Kaupang, Ragnar Kleiven.