skip to Main Content
Administrasjonsundersøkelsen 2019

Administrasjonsundersøkelsen 2019

Agenda Kaupang gjennomfører høsten 2019 den populære Administrasjonsundersøkelsen for niende året på rad. Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Formålet med Administrasjonsundersøkelsen er å gi deltakende kommuner oversikt over hvordan den administrative bemanningen er i egen kommune, sammenliknet med kommuner på omtrent samme størrelse. Undersøkelsen kan gi grunnlag for å bedømme om det bør foretas justeringer i kommunens administrative bemanning på kort eller lang sikt. Agenda Kaupang har gjennomført tilsvarende undersøkelse hvert år siden 2010.

For kommuner som nå har vedtatt å slå seg sammen, kan undersøkelsen være et bidrag til senere dokumentasjon av hvilke effekter sammenslåingen har gitt når det gjelder bemanning av stabs- og støttefunksjonene.

Om lag 160 kommuner har deltatt i Administrasjonsundersøkelsen siden starten. Vi har derfor et godt grunnlag å bygge på når resultatene fra 2019-undersøkelsen skal analyseres og vurderes.

For å få mer informasjon om undersøkelsen og hvordan melde seg på, kan henvendelser rettes til Agenda Kaupang ved Rune Holbæk.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link