Administrasjonsundersøkelsen 2019

Administrasjonsundersøkelsen 2019

Agenda Kaupang gjennomfører høsten 2019 den populære Administrasjonsundersøkelsen for niende året på rad. Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Formålet med Administrasjonsundersøkelsen er å gi deltakende kommuner oversikt over hvordan den administrative bemanningen er i egen kommune, sammenliknet med kommuner på omtrent samme størrelse. Undersøkelsen kan gi grunnlag for å bedømme om det bør foretas justeringer i kommunens administrative bemanning på kort eller lang sikt. Agenda Kaupang har gjennomført tilsvarende undersøkelse hvert år siden 2010.

For kommuner som nå har vedtatt å slå seg sammen, kan undersøkelsen være et bidrag til senere dokumentasjon av hvilke effekter sammenslåingen har gitt når det gjelder bemanning av stabs- og støttefunksjonene.

Om lag 160 kommuner har deltatt i Administrasjonsundersøkelsen siden starten. Vi har derfor et godt grunnlag å bygge på når resultatene fra 2019-undersøkelsen skal analyseres og vurderes.

For å få mer informasjon om undersøkelsen og hvordan melde seg på, kan henvendelser rettes til Agenda Kaupang ved Rune Holbæk.