skip to Main Content
Er Du økonom Eller Organisasjonsutvikler, Med Interesse For Kommunesektoren?

Er du økonom eller organisasjonsutvikler, med interesse for kommunesektoren?

Da vil vi gjerne ta en prat med deg! Mange kommuner og fylkeskommuner opplever endringer i demografi og økonomi som sammen med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester gjør at de må omstille sin virksomhet. Vi opplever stor pågang og vil styrke vår kapasitet og kompetanse innenfor økonomiske analyser, strategi og styring, omstilling og organisasjonsutvikling, nye organisasjonsformer, gevinstrealisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

Vi søker etter deg som er samfunnsengasjert og ønsker å jobbe i et av landets fremste fagmiljøer. Du vil få både tillit og ansvar i de prosjekter du deltar i, og komme tett på oppdragene og kundene.

Ønsket kompetanseprofil, økonom:

• Utdanning på mastergradsnivå eller ph.d. innen samfunnsøkonomi/økonomi
• God kompetanse i bruk av kvantitative og kvalitative metoder
• Minimum 3 års relevant arbeidserfaring med virksomhetsstyring og analysearbeid innen kommuneøkonomi, gjerne som økonomisjef, økonomirådgiver eller ekstern konsulent/rådgiver

Ønsket kompetanseprofil, organisasjonsutvikler:

• Utdanning på mastergadsnivå eller ph.d. innen eksempelvis samfunnsfag, økonomi, organisasjon og ledelse
• God kompetanse i kvantitative og kvalitative metoder og prosessledelse
• Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra å lede og delta i ulike endringsprosesser i kommunal sektor / offentlig sektor, gjerne som rådmann, kommunalsjef eller ekstern konsulent/rådgiver
• Kjennskap til og erfaring med nasjonale føringer og reformer, som f.eks. region- og kommunereformen, digitalisering av offentlig sektor mv.

Se hele stillingsannonsen her.

Søknadsfrist: fortløpende, og senest innen 1. april 2019.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link