skip to Main Content
Agenda Kaupang I Vekst

Agenda Kaupang i vekst

Den digitale omstillingen i offentlig sektor gir økende aktivitet hos alle Agenda Kaupangs kunder. Derfor vokser vi.

Vårt siste tilskudd er Tom Markussen, som kommer fra stillingen som utredningsleder i Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tom er samfunnsøkonom og har lang utredningserfaring på det IT-politiske området. Tom har også jobbet i Post- og teletilsynet (nå Nkom), Direktoratet for økonomistyring og Transportøkonomisk institutt.

I Agenda Kaupang vil Tom inngå i Gruppe for digital forvaltningsutvikling.

Vi ønsker Tom velkommen med på laget!

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link