Gevinstrealisering Er En Viktig Del Av Ethvert Prosjekt

Gevinstrealisering er en viktig del av ethvert prosjekt

Gevinstrealisering handler om å følge opp at gevinster som er forventet av et prosjekt, faktisk blir realisert. Offentlig sektor har ikke tilstrekkelig oppmerksomhet på gevinstrealisering. Anslagsvis 75 % av alle offentlige IKT-prosjekter feiler i den forstand at gevinster som er identifisert og planlagt, ikke blir realisert. Bevisstheten rundt gevinstrealisering har økt, og våre oppdragsgivere etterspør i økende grad kompetanse på dette området.

Agenda Kaupang ønsker å bidra til at flere gevinster blir realisert og at nytteeffektene faktisk kommer virksomhetene til gode. To av våre konsulenter er sertifisert i gevinstrealisering:

Bilde av konsulent Hege Hagevik Bogen i Agenda Kaupang som har sin kjernekompetanse innenfor digitalisering og gevinstrealisering

Hege H. Bogen

Hege H. Bogen er utdannet samfunnsøkonom og har en master i ledelse med prosjektledelse, teamledelse og økonomi i graden. Hege har lang erfaring med gevinstarbeid i offentlig sektor, blant annet som gevinstkoordinator i større digitale satsinger i Direktoratet for e-helse. Hun jobber for tiden med implementering av gevinstmodell for nasjonale e-helseprosjekt i helseforetak og kommunehelsetjeneste.

 

Bilde av konsulent Morten Stenstadvold i Agenda Kaupang som har sin kjernekompetanse innenfor evaluering og utredning, innovasjon og omstilling

Morten Stenstadvold

Morten Stenstadvold er statsviter med mastergradskurs i endringsledelse, Han har mange års erfaring med evaluering, tiltaks- og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Han har arbeidet i mange sektorer og på mange nivåer, og har derfor bred kunnskap om endring og utvikling i offentlig sektor, i en digital tid. For tiden har han ansvar for realisering av gevinster i sammenheng med et større omstillingsprogram i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Sertifiseringene innebærer at en behersker rammeverk for beste praksis med fokus på verdiskapning og gevinstrealisering i prosjektarbeid. Rammeverkene består av et sett med prosesser, prinsipper og teknikker som sammen gjør en organisasjon i stand til å maksimere nytte fra ulike prosjekter og programmer. Hensikten er å legge til rette for at både kvantitative og kvalitative gevinster hentes ut. Kunnskap om gevinstrealisering er nyttige supplement til andre rammeverk innenfor prosjektarbeid, for eksempel PRINCE2. Rammeverkenes prosesser, prinsipper og teknikker utfyller Difis prosjektveiviser og DFØs veileder i gevinstrealisering på en god måte.

Ønsker du bistand til gevinstrealisering? Kontakt gjerne Hege eller Morten for en uforpliktende prat!

Illustrasjonsfoto: Shutterstock