skip to Main Content
Vi Søker Flere Lederutviklere Til Agenda Kaupang

Vi søker flere lederutviklere til Agenda Kaupang

Agenda Kaupang opplever sterk etterspørsel etter lederutviklingstjenester. Vi søker derfor to nye rådgivere som ønsker å jobbe i et av landets fremste fagmiljøer innen ledelses- og organisasjonsutvikling for å bidra til utvikling av god ledelse i offentlig sektor. Gjør du det, vil du trives hos oss!

Ønsket kompetanseprofil – stilling 1

• Relevant utdanning på hovedfags-/masternivå
• Betydelig arbeidserfaring som konsulent/HR-rådgiver i statlig/offentlig sektor innenfor følgende områder:
– Ledelsesutvikling/teamutvikling
– Coaching/lederstøtte/konflikthåndtering
– Utviklende HR-arbeid, herunder strategisk kompetansestyring og arbeid med omstillings- og utviklingsprosesser

Ønsket kompetanseprofil – stilling 2

• Psykolog eller organisasjonspsykolog (master eller ph.d.)
• Relevant arbeidserfaring innenfor følgende områder:
– Ledelsesutvikling/teamutvikling
– Konflikthåndtering/arbeidsklimautvikling
– Utviklende HR-arbeid herunder strategisk kompetansestyring og arbeid med omstillings- og utviklingsprosesser

Vi ønsker to effektive relasjonsbyggere med faglig soliditet og gode analyse- og skriveferdigheter. Forståelse og interesse for hvilke muligheter digitalisering kan innebære for utvikling av god ledelse, er ønskelig. En rådgiver hos oss bør trives med å selge sin og Agenda Kaupangs kompetanse. Du vil inngå i et usedvanlig trivelig og høyt kvalifisert fagmiljø som legger vekt på å skape størst mulig verdi for våre kunder. Vi har en uformell bedriftskultur som evner å balansere faglig fordyping og spisskompetanse med tverrfaglighet. Vi tilbyr nye kollegaer eierandel i selskapet.

For mer informasjon kan du kontakte gruppeleder Ragnar Kleiven eller administrerende direktør Dag Stokland. Send søknad og CV til firmapost@agendakaupang.no, merket stillingstittel: «Lederutvikler».

Søknadsfrist: 30.4.2018