skip to Main Content
Har Du Kommunal Ledererfaring Og Vil Jobbe Som Rådgiver?

Har du kommunal ledererfaring og vil jobbe som rådgiver?

Da vil vi gjerne ta en prat med deg! Agenda Kaupang har økende oppdragsmengde for rådmenn og kommunalsjefer i kommunesektoren. Vi søker etter deg som er samfunnsengasjert og ønsker å jobbe i et av landets fremste fagmiljøer innen utvikling og modernisering av kommunesektoren.

Ønsket kompetanseprofil:

• Lengre arbeids- og ledererfaring i kommunal sektor, gjerne fra rådmanns- og kommunalsjefsnivå
• Relevant utdanning på hovedfags-/masternivå
• Utrednings- og prosesskompetanse
• God skriftlig fremstillingsevne
• God tallforståelse og evne til å gjennomføre økonomiske analyser
• Kompetanse innenfor områder som strategi, planarbeid, tjenesteleveranser, omstilling, utvikling, gevinstrealisering, innovasjon mv.
• Kjennskap til og erfaring med nasjonale føringer og reformer, som for eksempel kommune- og regionreformen, digitalisering av offentlig sektor, samhandlingsreformen, fremtidens skole, barnevernsreformen, mv.

En rådgiver hos oss bør trives med å selge sin og Agenda Kaupangs kompetanse. Du vil inngå i et usedvanlig trivelig og høyt kvalifisert fagmiljø som legger vekt på å skape størst mulig verdi for våre kunder. Vi har en uformell bedriftskultur som evner å balansere faglig fordyping og spisskompetanse med tverrfaglighet. Vi tilbyr nye kollegaer eierandel i selskapet.

Kontakt: gruppeleder Rune Holbæk eller administrerende direktør Dag Stokland.

Send søknad og CV til firmapost@agendakaupang.no, merket stillingstittel: «Seniorkonsulent kommunal sektor».

Søknadsfrist: fortløpende, og senest innen 14.5.2018.