skip to Main Content
Lillestrøm Kommune – Administrativ Organisering

Lillestrøm kommune – administrativ organisering

Agenda Kaupang har gjennomført en utredning og analyse av mulige modeller for overordnet administrativ organisering av Lillestrøm kommune.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 å slå sammen Fet kommune, Skedsmo kommune og Sørum kommune til én kommune. Fet, Skedsmo og Sørum skal sammen bygge den nye kommunen – Lillestrøm kommune – med om lag 85 000 innbyggere og 5 000 ansatte, fra 1. januar 2020. I omstillingsavtalen mellom de tre kommunene fremkommer det at en ny og overordnet organisasjons- og bemanningsplan er en prioritert oppgave. Planen, som skal bygges trinnvis fra toppen, vil legges frem for partssammensatt utvalg, og deretter for fellesnemnda til behandling.

Hensikten med Agenda Kaupangs arbeid har vært å utrede og analysere mulige modeller for overordnet administrativ organisering av Lillestrøm kommune. Med bakgrunn i utredningen, skal prosjektdirektør/rådmann for Lillestrøm kommune gi fellesnemnda anbefaling om hvilken modell som bør velges. Vedtak i fellesnemnda gir grunnlaget for ansettelser av rådmannens ledergruppe.

Målet er at ledergruppen skal være på plass i løpet av 2. kvartal 2018.

Det er den nye ledergruppen som skal ha ansvar for det videre arbeidet med organisering av tjenesteområdene, og tilsetting av ledere og ansatte.

Som del av arbeidet er det gjennomført intervjuer med prosjektleder/ny rådmann for Lillestrøm kommune, rådmennene og rådmennenes ledergruppe i alle kommunene. Hovedtillitsvalgt i hver kommune deltok i disse intervjuene. Det er også gjennomført to workshoper og en egen høringsrunde på foreløpig rapport.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Rune Holbæk.

Rapporten kan leses på Lillestrøm kommunes nettsider.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link