skip to Main Content
Rådgivere Kommuneøkonomi

Rådgivere kommuneøkonomi

Etterspørselen etter våre tjenester er sterkt økende. Vi søker derfor etter nye medarbeidere med kommuneøkonomikompetanse.

Vi søker etter nye medarbeidere som brenner for å arbeide med kvalitetsheving og effektivisering av kommunal sektor og for fagområdene digitalisering, omstilling og organisasjonsutvikling.

Ønsket kompetanseprofil:

 • Høyere utdannelse innen økonomi på minimum masternivå
 • Vi ser for oss at du enten har bakgrunn som økonomisjef eller tilsvarende i en kommune eller at du har erfaring fra konsulentbransjen
 • Analytisk og dyktig til å formidle fagstoff og legge til rette for gode lærings- og utviklingsprosesser hos våre kunder
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • God tallforståelse og evne til å gjennomføre analyser med regneark og statistiske verktøy

Sentrale fagområder:

 • Kommuneøkonomi og kommunale rammebetingelser, herunder analyser av budsjett og regnskap
 • Beregninger og vurderinger knyttet til inntektssystemet for kommunene
 • Effektivisering av kommunal tjenesteproduksjon og analyse av enkeltsektorer
 • Bruk av statistikk fra kommunens fagsystemer og offentlige kilder som grunnlag for ledelse og tjenesteutvikling
 • Demografiske analyser
 • Bruk av teknologi til å utvikle bedre administrative systemer og tjenester for innbyggerne

En rådgiver hos oss bør trives med å selge sin og Agenda Kaupangs kompetanse. Du vil inngå i et høyt kvalifisert fagmiljø, som legger vekt på å skape størst mulig verdi for våre kunder.

Vi har et transparent lønnssystem som premierer innsats, og en bedriftskultur som evner å balansere faglig fordyping og spisskompetanse med tverrfaglighet. Vi tilbyr nye kollegaer eierandel i selskapet.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Rune Holbæk, eller adm.dir. Dag Stokland.

Send søknad og CV til firmapost@agendakaupang.no, merket stillingstittel: «Rådgiver kommuneøkonomi».