skip to Main Content
Gjennomgang Av Tjenesteorganisering Og økonomi I Hamar

Gjennomgang av tjenesteorganisering og økonomi i Hamar

Agenda Kaupang har bistått Hamar kommune med en gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Nå foreligger sluttrapporten fra gjennomgangen.

Fokuset i gjennomgangen har vært på organisering, kvalitet, effektiviseringspotensial, dimensjonering og innretning av de ulike tjenestetilbudene. Basert på vår vurdering, ønsker kommunen anbefalinger til organisering av helse- og omsorgstjenesten i kommunen som vil fremme effektivitet og kvalitet, og ta nødvendig hensyn til fremtidige utfordringer (morgendagens tjenester og behov).

Arbeidet har blitt utført i nær dialog med kommunen. Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe og prosjektgruppe, med deltakelse fra lederne innen helse og omsorg, våren og høsten 2017. Vi takker for konstruktivt og hyggelig samarbeid underveis. Takk til alle som har bidratt med nyttig informasjon gjennom deltakelse på intervjuer og ved tilrettelegging av informasjon. En særlig takk til helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen og HR- og organisasjonssjef André Holen, som har vært kontaktpersoner, og som har bidratt til koordinering av arbeidet.

I Agenda Kaupang har arbeidet blitt utført av Rune Holbæk, Hege Askestad, Eilin Ekeland og Astrid Nesland, med førstnevnte som ansvarlig konsulent.

Rapporten ble presentert for Formannskapet i Hamar 6. september og er sendt ut på høring til aktuelle aktører i kommunen. Hamar Arbeiderblad hadde 7. september et større oppslag, under overskriften «Stor omorganisering».

Rapport med vedlegg kan leses her (ekstern link).

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link