skip to Main Content
ROS-analyse For Etikk Og Korrupsjon I Kvinesdal Kommune

ROS-analyse for etikk og korrupsjon i Kvinesdal kommune

Agenda Kaupang har våren 2017 gjennomført ROS-analyse innen etikk og korrupsjon med workshops i Kvinesdal kommune.

Agenda Kaupang har våren 2017 gjennomført ROS-analyse innen etikk og korrupsjon med workshops i Kvinesdal kommune. Oppdraget er utført med bred forankring i organisasjonen og deltakelse fra alle sektorer og folkevalgt nivå i workshops.

Hensikten med oppdraget var å identifisere områder som kan være utsatt for uetisk atferd og korrupsjon, for deretter å finne ut hvordan antikorrupsjonsarbeidet bør innrettes. Agenda Kaupang vurderer at Kvinesdal har en svært høy bevissthet i organisasjonen for etikk og antikorrupsjon. Rutiner og retningslinjer er på plass, og arbeidet med å skape et godt klima for arbeid med etikk er et kontinuerlig arbeid.

Kvinesdal kommune er medlem av Transparency International, og er dermed en av 57 kommuner som forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin virksomhet og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link