skip to Main Content
ROS-analyse For Etikk Og Korrupsjon I Kvinesdal Kommune

ROS-analyse for etikk og korrupsjon i Kvinesdal kommune

Agenda Kaupang har våren 2017 gjennomført ROS-analyse innen etikk og korrupsjon med workshops i Kvinesdal kommune.

Agenda Kaupang har våren 2017 gjennomført ROS-analyse innen etikk og korrupsjon med workshops i Kvinesdal kommune. Oppdraget er utført med bred forankring i organisasjonen og deltakelse fra alle sektorer og folkevalgt nivå i workshops.

Hensikten med oppdraget var å identifisere områder som kan være utsatt for uetisk atferd og korrupsjon, for deretter å finne ut hvordan antikorrupsjonsarbeidet bør innrettes. Agenda Kaupang vurderer at Kvinesdal har en svært høy bevissthet i organisasjonen for etikk og antikorrupsjon. Rutiner og retningslinjer er på plass, og arbeidet med å skape et godt klima for arbeid med etikk er et kontinuerlig arbeid.

Kvinesdal kommune er medlem av Transparency International, og er dermed en av 57 kommuner som forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin virksomhet og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.