skip to Main Content
Sigrun Vågeng Henviser Til Agenda Kaupang-rapporten

Sigrun Vågeng henviser til Agenda Kaupang-rapporten

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng henviser til Agenda Kaupang-rapporten Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet i debattinnlegg i Aftenposten 9. september:

«Tolketjenesten i Nav består
Jeg har hatt et godt møte med Norges Døveforbund om tolketjenesten i Nav. Jeg har oppfattet at Døveforbundet frykter at Nav ønsker å gjøre tolker for døve, hørselshemmede og døvblinde til rådgivere, og integrere dem inn i hjelpemiddelsentralenes arbeidsmarkedstjenester.

Dette krever en presisering. Det vi foreslår, er å benytte oss av tolkers erfaring og kompetanse for å tilrettelegge for best mulig kommunikasjon. Det har aldri vært aktuelt å blande tolk- og rådgiverrollen.

Vi vil selvsagt ikke gjøre noe som bryter med grunnprinsippene for utøvelse av tolkeyrket. Brukerne kan føle seg trygge på at Navs tolker ikke benytter seg av informasjon eller deler informasjon i strid med taushetsplikten. Vi er opptatt av å opprettholde et godt tolketilbud, og at tolkene skal være like tilgjengelig for døve, hørselshemmede og døvblinde som i dag.

Vi avventer nå Arbeids- og sosialdepartementets behandling av rapporten fra Agenda Kaupang, samt innstillingen fra Hjelpemiddelutvalget. I mellomtiden vil vi fortsette den konstruktive dialogen med Norges Døveforbund.»

Innlegget finnes på Aftenpostens nettsider.