skip to Main Content
Evaluering Av Psykososial Oppfølging Etter 22. Juli

Evaluering av psykososial oppfølging etter 22. juli

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert den psykososiale oppfølgingsmodellen etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Helsedirektoratet har ønsket en mer helhetlig kunnskap om hvordan den psykososiale oppfølgingen av de rammede fungerte i kommunene og i Regjeringskvartalet. Evalueringen har derfor i hovedsak fulgt to ulike oppfølgingsmodeller: en proaktiv kommunemodell for de rammede fra terrorangrepet på Utøya, og bedriftsmodellen for de departementsansatte i Regjeringskvartalet, der bedriftshelsetjenesten hadde en sentral rolle.

Evalueringen er gjennomført basert på dokumentstudier og tidligere undersøkelser, en spørreundersøkelse til rammede i Den Nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsen og intervjuer med en rekke nasjonale aktører og informanter på strategisk og operativt nivå i ti casekommuner. I tillegg har vi fått verdifulle innspill og refleksjoner fra referansegruppen som ble opprettet for å følge evalueringen.

Basert på funn i evalueringen, peker rapporten på hvilke forutsetninger som bør være på plass for at den psykososiale oppfølgingen skal fungere bedre ved eventuelle fremtidige store kriser og katastrofer.

Rapporten er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Gitte Haugnæss.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link