skip to Main Content
Nye Rådgivere Til Agenda Kaupang

Nye rådgivere til Agenda Kaupang

Agenda Kaupang har ansatt to nye rådgivere: Astrid Nesland og Øyvind Næss-Holm.

Astrid Nesland er ny medarbeider i Kommunegruppen.

Astrid har bred erfaring fra analyse og økonomistyring blant annet innenfor pleie og omsorg, helse, sosial og barnevern. Gjennom analysearbeid har hun god erfaring med kommunenettverk for forskjellige tjenesteområder, å finne handlingsrom i kommuner på ROBEK-listen og utvikling av nettverk for flyktninger. Astrid har i tillegg lang erfaring som folkevalgt og har vært medlem av formannskap, kommunestyre og kontrollutvalg.

Astrid er utdannet siviløkonom og startet sin karriere som forvaltningsrevisor i Riksrevisjonen, der hun jobbet blant annet med økonomistyring i helseforetakene, samfunnsansvar i statlig eide selskaper og eiendomsforvaltning i universitets- og høyskolesektoren.

Øyvind Næss-Holm er ny medarbeider i Strategi- og omstillingsgruppen.

Øyvind har flere års erfaring som konsulent, og har hovedsakelig arbeidet med analyser, utredninger og evalueringer av tiltak og organisering i offentlig forvaltning. Han har jobbet innen ulike sektorområder, men har hatt et spesielt fokus på oppvekst- og utdanningsfeltet, justissektoren samt med flere oppdrag i kommunesektoren.

Før Øyvind kom til Agenda Kaupang, jobbet han i Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group. Her gjennomførte han prosjekter for en rekke departementer og direktorater, samt lokale og regionale myndigheter. Øyvind er utdannet samfunnsviter og har en mastergrad fra CBS i København.

Vi ønsker Astrid og Øyvind velkommen til Agenda Kaupang!

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link