skip to Main Content
Administrasjons-undersøkelsen 2016

Administrasjons-undersøkelsen 2016

Agenda Kaupang gjennomfører høsten 2016 den populære administrasjonsundersøkelsen for sjuende året på rad.

Formålet med Administrasjonsundersøkelsen er å gi deltakende kommuner oversikt over hvordan den administrative bemanningen er i egen kommune sammenliknet med kommuner på omtrent samme størrelse. Undersøkelsen vil kunne gi grunnlag for å bedømme om det bør foretas justeringer i kommunens administrative bemanning på kort eller lang sikt. Agenda Kaupang har gjennomført tilsvarende undersøkelse hvert år siden 2010.

For kommuner som nå har vedtatt å slå seg sammen, kan undersøkelsen gi grunnlag for senere dokumentasjon av hvilke effekter sammenslåingen har gitt når det gjelder bemanning av stabs- og støttefunksjonene.

Til sammen har over 120 kommuner deltatt i disse undersøkelsene. Vi har derfor et godt grunnlag å bygge på når resultatene fra undersøkelsen skal vurderes.

For å få mer informasjon om undersøkelsen og hvordan melde seg på, kan henvendelser rettes til Agenda Kaupang ved Odd Helgesen.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link