skip to Main Content
Kartlegging Og Vurdering Av Stordata I Offentlig Sektor

Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor

Stordata eller «Big Data» har lenge vært «hypet» opp. Mange mener stordata som teknologi vil bidra til at data blir den nye oljen. I hvilken grad har offentlige virksomheter tatt i bruk mulighetene som ligger i denne teknologien? Og hvilke utfordringer vil de stå overfor når store volum av data fra mange ulike datakilder skal utnyttes i sanntid?

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Vivento AS i samarbeid med Agenda Kaupang gjennomført en kartlegging og vurdering av hvordan stordata brukes og kan utnyttes i offentlig sektor. Rapporten er tilgjengelig på departementets nettside.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Gjermund Lanestedt.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link