Kommunereform Follorådet

Kommunereform Follorådet

Agenda Kaupang AS har vært engasjert som faglige rådgivere og prosessledere for kommunereformarbeidet i Follo, med særlig ansvar for å utrede et kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for en eventuell kommunesammenslutning i regionen.

Agenda Kaupang AS har vært engasjert som faglige rådgivere og prosessledere for kommunereformarbeidet i Follo, med særlig ansvar for å utrede et kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for en eventuell kommunesammenslutning i regionen. Oppdraget har resultert i en rapport som er det første steget i kommunereformarbeidet for Follorådet. De respektive kommunestyrene i de syv kommunene vil våren 2016 ta stilling til hvilken kommunestruktur de ønsker framover. Eventuelle vedtak om sammenslåing av kommuner sendes deretter til departementet.

I oppdraget har Agenda Kaupang vært prosjektleder, fageksepert og rådgiver for Folloregionen og Follorådet.

Rapporten kan leses her.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Inger Hegna.