Administrasjons-undersøkelsen 2015

Administrasjons-undersøkelsen 2015

Agenda Kaupang gjennomfører høsten 2015 vår populære administrasjonsundersøkelse for sjette året på rad.

Formålet med Administrasjonsundersøkelsen er å gi deltakende kommuner oversikt over hvordan den administrative bemanningen er i egen kommune sammenliknet med kommuner på omtrent samme størrelse. Undersøkelsen vil kunne gi grunnlag for å bedømme om det bør foretas justeringer i kommunens administrative bemanning på kort eller lang sikt. Agenda Kaupang har gjennomført tilsvarende undersøkelse hvert år siden 2010.

Til sammen har over 100 kommuner deltatt i disse undersøkelsene. Vi har derfor et godt grunnlag å bygge på når resultatene fra undersøkelsen skal vurderes.

For å få mer informasjon om undersøkelsen og hvordan melde seg på, kan henvendelser rettes til Agenda Kaupang ved Odd Helgesen.