skip to Main Content
Lederutvikling I KD

Lederutvikling i KD

Agenda Kaupang er valgt til å levere et skreddersydd utviklingsprogram for mellomledere i Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage-, utdannings- og forskningssektoren. Det er ca. 300 ansatte fordelt på seks avdelinger og en kommunikasjonsenhet. KD har nå inngått en avtale med Agenda Kaupang om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av et program for lederutvikling i departementet. Målgruppen består av mellom 10 og 15 mellomledere med personalansvar. Lederutviklingsprogrammet skal bidra til god styring, gjennomføringsevne og samhandling i KD, og til å forsterke den felles forståelsen for krav og forventninger til godt lederskap i departementet.

Programmet som helhet skal tilby deltakerne en arena for refleksjon og læring sammen med andre lederkollegaer og vil bestå av

tre samlinger à to dager med varierte arbeidsformer
oppgaver mellom samlingene
gruppevis oppfølging/veiledning mellom samlingene
individuell oppfølging/veiledning mellom samlingene ved behov
Programmet har oppstart i januar 2016 og avsluttes innen juni 2016

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Ragnar Kleiven.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link