Regional Utviklings-analyse For Ringerike

Regional utviklings-analyse for Ringerike

Agenda Kaupang har vært engasjert av Ringerike Utvikling AS for å gjennomføre en strategisk utviklingsanalyse for Ringeriksregionen.

Utviklingsanalysen er gjennomført som en inngang til omstillingsarbeidet i regionen. Rapporten har blitt til gjennom en omfattende prosess med mange involverte deltakere fra næringsliv og offentlig forvaltning i Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, og trekker opp viktige satsingsområder og strategier for Ringeriksregionens utvikling i årene framover.

Analysen har vært gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og har blant annet utviklet metoder for analyse av komparative fortrinn og identifisering og vurdering av næringsklynger og framtidsrettede næringsmiljøer.

Kontaktperson i Agenda Kaupang for dette oppdraget er Erik Holmelin.