Rammeavtaler Inngått Med DSB

Rammeavtaler inngått med DSB

Agenda Kaupang har inngått rammeavtaler med DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) innenfor to hovedområder: Strategi og Ledelse.

Agenda Kaupang har blitt tildelt  rammeavtale på hovedområdet Strategi, herunder bl.a. organisasjonsanalyser og evalueringer. Oppdragene vil være av ulik karakter, som f.eks. utredningsoppdrag, prosessledelse og -bistand, kompetansebygging hos DSB mv.

DSBs ansvar på samfunnssikkerhetsområdet omfatter nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap, brann- og elsikkerhet, industri- og næringslivssikkerhet, farlige stoffer, og produkt- og forbrukersikkerhet. DSB har ansvar for Sivilforsvaret.

Agenda Kaupang har videre blitt tildelt rammeavtale innenfor personal- og lederutvikling/-coaching. Avtalen vil kunne omfatte bistand til ledere på alle nivåer som grunnlag for bedre ledelsesutøvelse, vekst i den enkeltes lederrolle og bedre lederutøvelse i virksomheten som helhet, utvikling og/eller prosessveiledning av lederteam eller grupper mv.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Audun Korsvold.