skip to Main Content
Parlamentarisme I Fredrikstad

Parlamentarisme i Fredrikstad

Agenda Kaupang er engasjert til å bistå Fredrikstad kommune med å utrede og utforme en egnet parlamentarisk løsning for Fredrikstad.

Prosjektet skal avklare antall verv i og utenfor byrådet, arbeidsdeling mellom de ulike politiske organene, og arbeidsdeling mellom byråd og administrasjon. Bestillingen omfatter også spørsmål knyttet til

• demokratiperspektiver
• informasjonsstrøm – åpenhetskultur
• arbeidsbetingelser for byråd / posisjon og opposisjon
• arbeidsgiverrollen
• medbestemmelse fra de ansattes organisasjoner
• myndighet/delegering til ulike nivåer, både politisk og administrativt
• kostnader

Oppstart fant sted 20.01.14 med møte i utredningsutvalget, der alle partiene i kommunen er representert, ledet av ordføreren. De tillitsvalgte trekkes også inn i arbeidet. Rapporten blir ferdig i god tid før sommeren.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Kaare Granheim.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link