Organisasjonsutvikling I GIEK

Organisasjonsutvikling i GIEK

Agenda Kaupang har inngått avtale med Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) om bistand til organisasjonsanalyse og -kartlegging.

Agenda Kaupang er valgt som samarbeidspartner for å gjøre en gjennomgang av organisasjonsstrukturen og virksomhetskulturen i GIEK. Et mål med oppdraget er bl.a. tydelige, mer effektive arbeidsprosesser med økt kvalitet og ev. endret organisasjonsstruktur.

GIEK er en forvaltningsbedrift under Nærings- og fiskeridepartementet med 76 medarbeidere, og har som oppgave å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat. Siden 2004 har GIEK seksdoblet sin aktivitet. De største brukerne av bedriftens tjenester er store og små utstyrsleverandører til den internasjonale olje- og gassindustrien samt maritim virksomhet.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Inger Hegna.