skip to Main Content
Nettbasert Verktøy For Innovasjon I Kommunene

Nettbasert verktøy for innovasjon i kommunene

Agenda Kaupang og Midtlab i Danmark har i samskaping med flere norske kommuner utviklet SLIK (Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene), et internetbasert verktøy for systematisk bruk av innovasjon i norske kommuner.

Innovasjon og nytenkning er avgjørende for at kommunene skal kunne møte de utfordringene de står overfor. Utviklingstrekkene i samfunnet forteller oss at dagens løsninger ikke vil være tilstrekkelige i framtiden. Økende oppmerksomhet om behovet for innovasjon kan ses i sammenheng med dagens debatt om tillitsreform og behovet for å finne alternativer til «nullfeilskulturen» i mange kommuner.

Innovasjonsverktøyet som nå er utviklet, er ment som hjelpemiddel og inspirasjon for politikere og kommunale ledere slik at kommunene kan jobbe systematisk med innovasjon. Samlingen er også for alle som er opptatt av at kommunene skal ta i bruk innovasjon for å styrke sin evne til nyskaping. KS har finansiert utviklingen av verktøyet.

Ta i bruk verktøyet ved å følge denne linken.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Morten Stenstadvold.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link