skip to Main Content
Gjennomføring Av Omstilling I DFØ

Gjennomføring av omstilling i DFØ

Agenda Kaupang er valgt til å bistå Direktoratet for økonomistyring (DFØ) med koordinering av omstillingen i direktoratet.

DFØ har utarbeidet en gjennomføringsplan for å samle lønnstjenestene i Stavanger og regnskapstjenestene i Trondheim, med fortsatt lokalisering av applikasjonsmiljøene i Oslo og fakturamottaket på Hamar inntil videre. Ansvaret for gjennomføringen av omstillingen følger den ordinære linjeorganisasjonen ved lønns- og regnskapsavdelingene (LA og RA), som har ansvaret for å gjennomføre omstillingen i egen avdeling. Administrasjons- og IT-avdelingen (AIA) har ansvaret for å koordinere omstillingsaktivitetene på et overordnet nivå.

Agenda Kaupang vil bistå AIA med å koordineringen. De viktigste oppgavene vil være

• å presentere planer på en måte som muliggjør en god oppfølging på et overordnet og operativt nivå
• å ha oversikt over og følge opp milepæler og aktiviteter i gjennomføringsplanen for omstillingen
• å sørge for god og effektiv koordinering av aktiviteter på tvers av avdelingene
• å bistå i å justere gjennomføringsplanen i henhold til endrede betingelser
• å utarbeide informasjon til ledergruppen om arbeidet
• å være en rådgiver for ledelsen og være en god støtte for linjelederne i gjennomføringen av aktivitetene

Anne May Risung er Agenda Kaupangs konsulent i oppdraget.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link