skip to Main Content
Fokus På Samhandling I Østfold

Fokus på samhandling i Østfold

Agenda Kaupang har bistått kommunene i Indre Østfold og Sykehuset Østfold med utvikling av samhandlingsmodeller.

På vegne av kommunene i Indre Østfold og Sykehuset Østfold har Agenda Kaupang bistått med utvikling av samhandlingsmodeller i innledende fase, og i arbeidet ved å presisere og underbygge samhandlingssatsingene.

Bistanden fra Agenda Kaupang har omfattet prosessarbeid, utredningsarbeid, rådgiving, sammenlikninger med andre tiltak mv. Prosjektets mål har vært å tilpasse kommunenes og sykehusets behov for utvikling av samhandlingstiltak, med avklaring av lokaler, drift, ulike samhandlingstiltak mv.

Prosjektet har gitt resultater: Indre Østfold har nå bl.a. etablert nytt og fremtidsrettet helsehus. Dette vies oppmerksomhet i media, se omtale på NRK.no.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Svein Lyngroth.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link