skip to Main Content
Evaluering Av IKT-samarbeid

Evaluering av IKT-samarbeid

Agenda Kaupang har bistått Drammen kommune med evaluering av IKT-samarbeidet i Drammensregionen.

Drammensregionens IKT (D-IKT) ble opprettet i 2005 og er i dag en felles driftsenhet for kommunene Drammen, Svelvik, Sande og Røyken. I samarbeid med konsulentfirmaet Vivento AS har vi gjennomført en evaluering av samarbeidet, og om målene med dette er nådd. I evalueringen har vi vurdert om man har fått bedre IKT-tjenester etter fusjonen, om samarbeidet har ført til at man har kunnet ta ut stordriftsfordeler, og om D-IKT har bidratt til nye eller bedre kommunale tjenester.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Per-Trygve Hoff.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link