skip to Main Content
Analyse Av Utbyggings-prosjekter På Sokkelen

Analyse av utbyggings-prosjekter på sokkelen

Agenda Kaupang skal bistå Olje- og energidepartementet (OED) med gjennomføring av kvantitativ økonomisk analyse av utbyggingsprosjekter på den norske kontinentalsokkelen.

Norsk verdiskapning i forbindelse med nye feltutbygginger på norsk kontinentalsokkel blir alltid estimert i før man starter med utbyggingen. Det er imidlertid stor usikkerhet forbunnet med slike estimater. OED vil vite hva den faktiske norske verdiskapningen er i noen utvalgte prosjekter. Studien vil være en etterprøving av estimatene som ble utarbeidet i forkant av utbyggingen. Hensikten er å innhente informasjon om norsk leverandørindustris verdiskaping.

Målet med studien er å avdekke hva norsk verdiskapning var i de ulike prosjektene. Dette gjøres for å øke forståelsen av hva norsk leverandørindustri leverer og hvordan utbyggingene påvirker norsk økonomi.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Erik Holmelin.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link