skip to Main Content
Administrasjonsundersøkelsen 2014

Administrasjonsundersøkelsen 2014

Agenda Kaupangs administrasjonsundersøkelse gjennomføres for femte gang, og kommuner inviteres nå til å delta i undersøkelsen.

Formålet med Administrasjonsundersøkelsen er å gi deltakende kommuner oversikt over hvordan den administrative bemanningen er i egen kommune sammenliknet med kommuner på omtrent samme størrelse. Undersøkelsen vil kunne gi grunnlag for å bedømme om det bør foretas justeringer i kommunens administrative bemanning på kort eller lang sikt. For kommuner som utreder virkningene av en mulig kommunesammenslåing, vil resultatene kunne gi grunnlag for beregning av kommunenes administrative bemanning i en sammenslått kommune.

Til sammen har over 90 kommuner deltatt i Administrasjonsundersøkelsen. Vi har derfor et godt grunnlag å bygge på når resultatene fra undersøkelsen skal vurderes.

For å få mer informasjon om undersøkelsen og hvordan melde seg på, kan henvendelser rettes til Agenda Kaupang ved Odd Helgesen.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link