skip to Main Content
Forberedelse Av Mulig Kommunesammenslåing

Forberedelse av mulig kommunesammenslåing

Agenda Kaupang bistår kommunene Aukra og Midsund med utredning av kommunesammenslåing.

Som et første trinn i en sammenslåing av Aukra og Midsund er Agenda Kaupang engasjert til å forberede drøftinger. Vi skal intervjue politiske og administrative ledere i de to kommunene og legge til rette for drøftingsmøte. Det er viktig å få vurdert interessen for og lysten til å slå sammen kommunene for å ta fordel av et større fagmiljø og en alt i alt bedre økonomi. Spørsmål om navn og rådhuslokalisering har ofte veltet enklere kommunesammenslåinger enn denne. Ulikheter i kultur og selvforståelse kan være liten sett utenfra, men det er oppfatningene i de to kommunene som til nå har vært avgjørende.

Konsulenten skal også legge fram beregninger av de økonomiske virkningene, som vil være svært ulike for de to kommunene: Aukra har store inntekter i form av eiendomsskatt fra ilandføringsanlegget fra Snorre, noe Midsund ikke har. Det er likevel ikke umulig at det er Midsund som er mest nølende av de kommunene.

Resultatet fra undersøkelsen vil bli lagt fram på et møte 30. juni 2014.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Kaare Granheim.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link